Dorpskerk

De Bijbel, psalmen en psalmborden

Vensterafbeelding Bijbel en psalmen

Belangrijke onderdelen in de eredienst. Er wordt gelezen en gepreekt vanuit het ‘onfeilbaar Woord van God’ en we zingen psalmen en geestelijke liederen.