De Bijbel, psalmen en psalmborden

Vensterafbeelding Bijbel en psalmen

Belangrijke onderdelen in de eredienst. Er wordt gelezen en gepreekt vanuit het ‘onfeilbaar Woord van God’ en we zingen psalmen en geestelijke liederen.