De kerk dreigt in te storten

Vensterafbeelding instortingsgevaar

Kort na 1770 verkeert de kerk in een zo’n slechte staat en de zijgevels wijken zover naar buiten, dat voor instorten gevreesd wordt.