Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding Archief

Het archief van de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst

Het woord archief is een van de mooiste woorden die bestaan! Wat is het bestuderen van het verleden toch een prachtige hobby. En nut heeft het zeker ook, want ‘wie de geschiedenis niet kent, begrijpt heden noch toekomst!’

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

In dit venster

In de afgelopen eeuwen hebben de verschillende predikanten, scriba’s en kerkvoogden gelukkig veel opgeschreven en bewaard. Voor een gemiddelde dorpsgemeente beschikken we over een aardige hoeveelheid bewaard en gearchiveerd materiaal. Het oudste deel ligt keurig in het depot van het Stadsarchief te Kampen, een jonger deel ligt in kluizen in het hervormd verenigingsgebouw ‘de Zaaier’.

Om een indruk te krijgen van het archief, geven we hier (in hoofdlijnen) weer wat er zoal te vinden is. Het ‘Archief van de Hervormde Kerk IJsselmuiden’ wordt onderverdeeld in:

 • Archief van de kerkenraad
 • Archief van de Diaconie
 • Archief van de Kerkvoogdij
 • Overige stukken

Het archief van de Kerkenraad

Het archief van de kerkenraad bestaat (voornamelijk) uit:

Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad

 • Deze zijn bewaard gebleven vanaf het jaar 1770 (met enkele hiaten)

 

DTB-boeken

 • Doopboeken vanaf het jaar 1737
 • Trouwboeken vanaf het jaar 1791
 • Lidmatenregisters vanaf het jaar 1792
 • Begraafregisters 1761-1813
 • Begraaf-administratie vanaf ongeveer 1673 (in de kerk) / 1857-1870 (het kerkhof)

Het archief van de Diaconie

Het archief van de diaconie bestaat (voornamelijk) uit:

Financiële administratie

 • registers van ontvangsten en uitgaven vanaf het jaar 1663 (met enkele hiaten)
 • kasboeken

Bewaarde brieven, lijsten van bezittingen, akten enz.

Het archief van de Kerkvoogdij

Het archief van de kerkvoogdij bestaat (voornamelijk) uit:

Een klein deel van het archief van de erfgenamen (voorloper van de kerkvoogdij)

 • Registers van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1633-1806
 • Resoluties van de erfgenamen over de jaren 1763-1804
 • Leggers van bezittingen 1789-1803

 

Notulen van de vergaderingen van de kerkvoogden en notabelen

 • Deze zijn bewaard gebleven vanaf het jaar 1803 (met enkele hiaten)

 

Financiële administratie

 • Registers van ontvangsten en uitgaven vanaf het jaar 1857 (met enkele hiaten)

 

Stemlijsten, ledenlijsten, administratie zitplaatsenverhuur

Bewaarde brieven, lijsten van bezittingen, akten enz.

Overige Stukken

Veel archiefmateriaal en onnoemlijk veel losse stukken uit de periode 1870-heden bevinden zich (nog) in ‘de Zaaier’ en zijn de afgelopen jaren grotendeels geïnventariseerd en gearchiveerd.

Naast dit archief van de Hervormde Kerk is er nog informatie over onze gemeente te ‘sprokkelen’ uit onder andere het archief van Ridderschap en Steden, het archief van de Classis Kampen en de Provinciale Synoden van Overijssel, het archief van de Gemeente IJsselmuiden, de Stad Kampen, het Schoutambt IJsselmuiden, de Marke IJsselmuiden en het Kerspel IJsselmuiden. Ook allerlei boeken, kranten en tijdschriften zijn te raadplegen.