Dorpskerk

Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding Kroonluchters

Drie Kroonluchters

In de Dorpskerk hangen sinds 1791 drie kroonluchters. Ze zijn alle drie enigszins verschillend en hebben ook elk een eigen verhaal.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

In dit venster

Op 29 mei 1791 spreekt de IJsselmuider predikant A. Duircant bij het in gebruik nemen van drie kroonluchters een leerrede uit naar aanleiding van Psalm 93: 5b ‘de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen’. Al ruim 230 jaar dus.

De drie geelkoperen (messing) kroonluchters zijn volgens een aangebrachte inscriptie alle drie gegoten in 1791 door C. Lankhorst á Groningen (C. Lankhorst, geelgieter uit Groningen) en geschonken aan de kerk van IJsselmuiden.

Oorspronkelijk werden er kaarsen in de kroonluchters gebrand, maar de kroonluchters zijn in 1969 voorzien van elektrische kaarslampjes. De grote ballen aan de onderzijde houden de kronen in balans en reflecteren het licht. Daarom worden deze kroonluchters balkronen genoemd.

Kroonluchters geschonken door Grafhorst

Bewoners uit Grafhorst brengen geld bijeen voor een kroonluchter met twee vluchten van acht armen en een kroonluchter met twee vluchten van zes armen. De grootste kroonluchter hing oorspronkelijk (tot 1912) in het voormalige koor van de kerk en nu aan de zogenaamde IJsselmuider kant, dat is in het zuidelijk transept van de kerk. De kroonluchter met twee vluchten van zes armen hangt aan de Grafhorster kant, in het noordelijk transept. Op deze twee kroonluchters zijn ovale schildjes aangebracht met als wapen een zalm, waaromheen de woorden ’s-Civitatis de Grafhorst (de stad Grafhorst).

Kroonluchter geschonken door de Hervormde Gemeente

De kroonluchter die in het midden van de kerk hangt, recht voor de kansel, is een kroonluchter met twee vluchten van acht armen en voorzien van drie hartjes, waarop de tekst ‘Gifte van de Hervormde gemeinte IJsselmuiden – Oosterholt – Zeedijk en de Koekkoek aan haare kerke in het jaar 1791’. Boven de schildjes is een man afgebeeld met een spade in de rechterhand en op zijn linkerhand de Bijbel, symbool voor ‘ora et labora’ (bid en werk). Deze kroonluchter is geschonken uit dankbaarheid, met name door de oorspronkelijke bewoners van de Koekoek, zeven keuterboeren en één echte boerderij ‘De Koekoek’ genaamd, die allemaal in de stormnacht van 14 op 15 november 1775 werden weggespoeld en toen op de hulp van de kerk waren aangewezen. Zestien jaar later willen met name deze mensen iets terug doen en schenken daarom de geelkoperen kroonluchter aan de kerk.

Wapenschilden

De kroonluchter midden voor de kansel, hangt aan een schild tegen het tongewelf waarop het gemeentewapen van de voormalige burgerlijke gemeente van IJsselmuiden is afgebeeld. 

In oktober 2006 zijn op de luiken voor de twee ventilatie openingen tussen de drie kroonluchters twee wapens aangebracht: aan de zuidzijde het wapen van de provincie Overijssel en aan de noordzijde het wapen van de voormalige gemeente Grafhorst.

Opknapbeurt

In de notulen van de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen van februari 1989 staat opgemerkt dat er een prijsopgave is gevraagd voor het opknappen van de drie kronen bij de firma Brink en Van Keulen. Zij zullen voor f 5330,- de gehele verlichting vernieuwen, het koper poetsen en de kronen daarna inspuiten met blanke lak. Tevens leveren zij twee nieuwe, kleinere kronen voor de consistorie voor een bedrag van f 3412,-.