Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding Patroonheiligen

De patroonheiligen

Wanneer is onze kerk eigenlijk gewijd en hoe komen de IJsselmuidenaren erbij om hun kerk te wijden aan de patroonheiligen van de schoenmakers en de leerlooiers? Helemaal niets is hierover met zekerheid te zeggen.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

In dit venster

Wikipedia geeft aan: ‘Een beschermheilige, ook wel patroonheilige, schutspatroon of kortweg patroon, patrones of patrocinium genoemd, is in de Katholieke Kerk een heilige of een engel die wordt beschouwd en vereerd als beschermer van een stad, land, kerk, gilde, beroepsgroep of individu.’

De broers Crispinus en Crispinianus

Onze dorpskerk is gewijd de heiligen Crispinus en Crispinianus. Twéé patroonheiligen dus. Deze twee broers horen namelijk onlosmakelijk bij elkaar.

Crispinus en Crispinianus (in het Nederlands ook wel Crispijn en Crispiniaan genoemd) zijn twee heiligen uit de derde eeuw. Ze zijn de patroonheiligen van de schoenmakers en de leerlooiers én dus van onze kerk! Hun feestdag is 25 oktober. Onder andere de Dom van Osnabrück bezit relieken van deze heiligen. 

Crispinus en Crispinianus waren twee broers uit een voornaam Romeins geslacht. Tijdens de christenvervolging door Diocletianus vluchtten zij naar Gallië, waar ze in Soissons het christelijke geloof verkondigden en schoenen maakten voor de armen. Maar ook in het westelijk deel van het Romeinse Rijk werden christenen door Maximianus opgejaagd. Beide broers werden overgeleverd aan prefect Rictiovarus, een wrede christenvervolger. Ze werden zwaar gefolterd: men stak schoenmakerspriemen onder hun vingernagels, overgoot hen met gesmolten lood, gooide hen dan in ijskoud water en ten slotte werden ze onthoofd.

‘De Sint-Crispijnkerk van IJsselmuiden’

Wanneer is onze kerk eigenlijk gewijd en hoe komen de IJsselmuidenaren erbij om hun kerk te wijden aan de patroonheiligen van de schoenmakers en de leerlooiers? Helemaal niets is hierover met zekerheid te zeggen.

In 1133 wordt er land bij IJsselmuiden geschonken aan het klooster Clarholz bij Osnabrück. Sinds de negende eeuw bezit de domkerk van Osnabrück relikwieën van Crispinus en Chrispinianus. Zo is er een dun, maar aanwijsbaar lijntje tussen ons dorp en Osnabrück. Misschien zijn er ook wel geestelijken geweest die vanuit Osnabrück bij ons hebben gewerkt. De keuze voor deze patroonheiligen zou in dat geval een keuze van deze broeders geweest kunnen zijn…

Officieel mogen we onze dorpskerk ‘De Sint-Crispijnkerk van IJsselmuiden’ noemen. Een stuk unieker dan bijvoorbeeld één van de duizenden Sint-Nicolaaskerken te zijn!