Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding Napoleon

Met dank aan Napoleon

In deze periode leven de inwoners van Noord-Nederland in de zogenaamde Franse Tijd. De Fransen zijn dan namelijk de baas over ons en dat brengt zegen en vloek.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

In dit venster

In Noord-Nederland duurt de Franse Tijd achttien jaar, namelijk van 1795 tot 1813. Zij begint met de Bataafse Republiek (1795-1806), waarbij het midden en noorden van het huidige Nederland zich weliswaar in de invloedssfeer bevindt van de Eerste Franse Republiek, maar nog wel onafhankelijk is van Frankrijk. In 1806 heft keizer Napoleon Bonaparte de republiek op en vestigt het Koninkrijk Holland, dat in 1810 op zijn beurt plaats moet maken voor een rechtstreekse annexatie door Frankrijk. Vanaf dat moment zijn de inwoners dus drie jaar lang echte Fransen. In 1813 gaat het gebied op in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden, dat in 1815 tezamen met Zuid-Nederland en het huidige België en Luxemburg door het Congres van Wenen zal worden erkend als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. (Bron: Wikipedia)

1798

Vele oude kerktorens zijn eigendom van de burgerlijke gemeente. Deze situatie dateert nog uit 1798, toen door een wet van Napoleon het eigendom van bijna alle kerktorens aan de burgerlijke gemeente is toegewezen. Voornaamste doel is dat torens konden dienen als uitkijkpost ter verdediging van stad en lande. Bij een dergelijke eigendomssituatie is dan ook de burgerlijke gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

De Wetgevende Vergadering van de Bataafsche Republiek legde toen in het Additoneele Artikel 6 van de Staatsregeling van 1 mei 1798 vast dat voortaan alle kerkgebouwen opnieuw moesten worden verdeeld onder de verschillende lokale kerkgenootschappen. Maar, zo werd nadrukkelijk bepaald, ‘de torens aan de Kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken, met derzelver huisingen, worden verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der Burgerlijke Gemeenten, staande ten allen tijde onder dezelver beheering en onderhoud’.

In de jaren na de Franse Tijd hebben veel gemeenten geprobeerd een toren terug te verkopen aan de kerkelijke gemeente. Helaas is daar bijna geen kerkvoogdij ingetrapt. Al snel was duidelijk dat men de hoge onderhoudskosten van een toren maar wat graag op het bordje van de burgerlijke gemeente liet liggen. Tot op de dag van vandaag is de Gemeente Kampen eigenaar van onze toren en draait zij op voor het onderhoud van toren, klokken en uurwerk. In 2010 heeft de gemeente de toren grondig laten restaureren.

Het Kadaster

Napoleon brengt ons nog iets: de invoering van het kadaster. In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel.

De eerste officiële en complete kadasterkaart van IJsselmuiden is dus de kaart van 1832, al is er ook al een Kadastrale kaart van 1818. Deze eerste kaart, evenals de volgende kaarten, bijbehorende hulpkaarten en de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels geven ons aardige informatie over het perceel en de (wijzigingen van de) afmetingen van de gebouwen.