Dorpskerk

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Predikanten van 1582 tot heden

Vensterafbeelding Predikanten

Na de Reformatie is Wilhelmus Lanius in 1582 de eerste predikant. Er zullen hem nog tenminste 54 predikanten opvolgen in een periode van 440 jaar.

Restauraties van de toren

Vensterafbeeldig Toren

Bij de torenrestauratie van 1973 werd de spits hersteld. De restauratie van 2010 was gericht op het herstel van het muurwerk. Beide restauraties zijn goed gedocumenteerd.

Rond de sacramenten

Vensterafbeelding - Rond de sacramenten

In dit venster kijken we naar de inventaris die gebruikt wordt rond de bediening van de twee sacramenten, de doop en het avondmaal.

De interieurvernieuwing van 1969

Vensterafbeelding verbouwing 1969

Bijna 60 jaar na de uitbreiding en verbouwing in 1912 moet het interieur van de kerk nodig worden opgeknapt en gemoderniseerd.

De foto’s van Bertus Vahl

Vensterafbeelding Bertus Vahl

In 1969 zal een grootse interieurvernieuwing plaats gaan vinden. Gelukkig legt Bertus Vahl het sinds 1912 bijna ongewijzigde interieur in 1968 nog op foto’s vast.

Een nieuwe kerk in Grafhorst

Vensterafbeelding kerk Grafhorst

Vanaf 1954 wordt gesproken over de mogelijkheid om in Grafhorst een tweede kerkgebouw te stichten. In 1962 was de kerk in Grafhorst eindelijk een feit.

Inzameling der gaven

Vensterafbeelding Inzameling

In dit venster wordt informatie gegeven over het collecteren, het beheer van de geldelijke middelen en gebruiksvoorwerpen die daar mee te maken hebben.

Het erfgoed der vaderen

Vensterafbeelding Erfgoed der vaderen

In dit venster wordt informatie gegeven over enkele onderdelen aan en in de kerk die deels verloren zijn gegaan, maar zeker noemenswaardig zijn.

Onder stoelen of banken

Vensterafbeelding Stoelen en banken

Natuurlijk staan er in de kerk stoelen en banken. En we willen tegenwoordig ook wel graag een beetje comfortabel zitten. 965 zitplaatsen telt de kerk officieel.

De Bijbel, psalmen en psalmborden

Vensterafbeelding Bijbel en psalmen

Belangrijke onderdelen in de eredienst. Er wordt gelezen en gepreekt vanuit het ‘onfeilbaar Woord van God’ en we zingen psalmen en geestelijke liederen.