Dorpskerk

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het Gotische koor

Vensterafbeelding koor

In de veertiende eeuw wordt de kerk uitgebreid met een Gotisch koor. De aanbouw is onmiskenbaar jonger en heeft een stenen kruisribgewelf.

De eerste uitbreiding?

Vensterafbeelding eerste uitbreiding

Werd de kerk al in de dertiende- of vroege veertiende eeuw met enkele meters uitgebreid. De datering is moeilijk en de waaromvraag al evenzo. Want, zet drie meter extra nou zoveel zoden aan de dijk?

Een stenen kerk

Vensterafbeelding Stenen kerkje

De kerk, gewijd als het huis van God, is er voor de hele gemeenschap en het geloof speelt een centrale rol in het leven van de mensen.

Hoezo Rooms-Katholiek?

Vensterafbeelding Hoezo Rooms Katholiek

De periode dat de kerkelijke gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst katholiek was, is ongeveer even lang als de periode dat zij protestant is.

De tuin rond de Dorpskerk

Vensterafbeelding tuin

Al bijna 50 jaar is er aan de oostkant van de kerk, een schitterende tuin. De kerk op een hoogte en de aflopende tuin daarvoor zorgt voor een prachtig plaatje.

De parochie IJsselmuiden

Vensterafbeelding

Kort na de bouw van de kerk vond geestelijke verheffing van het kerkdorp tot zelfstandig kerkelijk territorium plaats: de parochie IJsselmuiden.

Van Erfgenamen naar Kerkvoogdij

Vensterafbeelding Bataafse Republiek

In de zogenaamde Franse Tijd is er veel veranderd in Nederland. In het noorden van ons land duurt de Franse Tijd van 1795 tot 1813.

Het Baken

Vensterafbeelding Het Baken

In het jaar 1912 is, tegelijk met de uitbreiding van de kerk, een nieuwe Leerkamer gebouwd. Deze staat los van de kerk en is jaren lang hét verenigingsgebouw.

De kosters van de Dorpskerk

Vensterafbeelding Kosters

In en bij de kerk hoort een koster. Belast met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst.