Hoezo Rooms-Katholiek?

Vensterafbeelding Hoezo Rooms Katholiek

De periode dat de kerkelijke gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst katholiek was, is ongeveer even lang als de periode dat zij protestant is.

De tuin rond de Dorpskerk

Vensterafbeelding tuin

Al bijna 50 jaar is er aan de oostkant van de kerk, een schitterende tuin. De kerk op een hoogte en de aflopende tuin daarvoor zorgt voor een prachtig plaatje.

De parochie IJsselmuiden

Vensterafbeelding

Kort na de bouw van de kerk vond geestelijke verheffing van het kerkdorp tot zelfstandig kerkelijk territorium plaats: de parochie IJsselmuiden.

Van Erfgenamen naar Kerkvoogdij

Vensterafbeelding Bataafse Republiek

In de zogenaamde Franse Tijd is er veel veranderd in Nederland. In het noorden van ons land duurt de Franse Tijd van 1795 tot 1813.

Het Baken

Vensterafbeelding Het Baken

In het jaar 1912 is, tegelijk met de uitbreiding van de kerk, een nieuwe Leerkamer gebouwd. Deze staat los van de kerk en is jaren lang hét verenigingsgebouw.

De kosters van de Dorpskerk

Vensterafbeelding Kosters

In en bij de kerk hoort een koster. Belast met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst.

Predikanten van 1582 tot heden

Vensterafbeelding Predikanten

Na de Reformatie is Wilhelmus Lanius in 1582 de eerste predikant. Er zullen hem nog tenminste 54 predikanten opvolgen in een periode van 440 jaar.

Restauraties van de toren

Vensterafbeeldig Toren

Bij de torenrestauratie van 1973 werd de spits hersteld. De restauratie van 2010 was gericht op het herstel van het muurwerk. Beide restauraties zijn goed gedocumenteerd.

Rond de sacramenten

Vensterafbeelding - Rond de sacramenten

In dit venster kijken we naar de inventaris die gebruikt wordt rond de bediening van de twee sacramenten, de doop en het avondmaal.