Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het Gotische koor

Vensterafbeelding koor

In de veertiende eeuw wordt de kerk uitgebreid met een Gotisch koor. De aanbouw is onmiskenbaar jonger en heeft een stenen kruisribgewelf.

De eerste uitbreiding?

Vensterafbeelding eerste uitbreiding

Werd de kerk al in de dertiende- of vroege veertiende eeuw met enkele meters uitgebreid. De datering is moeilijk en de waaromvraag al evenzo. Want, zet drie meter extra nou zoveel zoden aan de dijk?

Een stenen kerk

Vensterafbeelding Stenen kerkje

De kerk, gewijd als het huis van God, is er voor de hele gemeenschap en het geloof speelt een centrale rol in het leven van de mensen.

De interieurvernieuwing van 1969

Vensterafbeelding verbouwing 1969

Bijna 60 jaar na de uitbreiding en verbouwing in 1912 moet het interieur van de kerk nodig worden opgeknapt en gemoderniseerd.

Restauratie en uitbreiding van 1848-1849

Vensterafbeelding Uitbreiding 1848

Het kerkje van IJsselmuiden is al ongeveer 500 jaar ongewijzigd van vorm, maar in de loop van de negentiende eeuw wordt het toch echt tijd voor een flinke uitbreiding.

De kerk dreigt in te storten

Vensterafbeelding instortingsgevaar

Kort na 1770 verkeert de kerk in een zo’n slechte staat en de zijgevels wijken zover naar buiten, dat voor instorten gevreesd wordt.

De toegang dichtgemetseld

Vensterafbeelding toegang dichtgemetseld

De foto van de Rijksdienst uit 1893 toont ons een dichtgemetselde toegang tot de kerk. Ook Haasloop Werner spreekt hierover in zijn beschrijving van de kerk.

Verbouwing en uitbreiding van de kerk

Vensterafbeelding uitbreiding 1912

Wat is er in 1912 veel werk verzet in, aan en rond onze eeuwenoude dorpskerk. Van een romaans, tufstenen kerkje, veranderde het heiligdom in een ware ‘kruiskerk’.

Het verlengen van de galerijen

Vensterafbeelding Galerijen

De Hervormde Gemeente van IJsselmuiden groeit en groeit. De Dorpskerk is in 1912 flink uitgebreid, maar na enkele jaren groeit de gemeente al weer uit haar jasje. Tijd voor uitbreiding.

Opknapbeurt, nieuwe galerij en ‘een luchtje’

Vensterafbeelding Opknapbeurt

Termen als onderhoud, uitbreiding en luchtkwaliteit kwamen dikwijls ter sprake aan de vergadertafel van Kerkvoogden en Notabelen. Het dorp groeit hard en daardoor ook het aantal gemeenteleden.