Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding uitbreiding 1912

Verbouwing en uitbreiding van de kerk

Wat is er in 1912 veel werk verzet in, aan en rond onze eeuwenoude dorpskerk. Van een romaans, tufstenen kerkje, veranderde het heiligdom in een ware ‘kruiskerk’.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

Dankzij overheidsbemoeienis worden grote delen van de oude kerk bewaard en uitgebreid met twee enorme transepten. Een wat ongebruikelijke oplossing, welke lang niet door iedereen werd en wordt gewaardeerd. Maar wat zijn wij er blij mee! Veel is gelukkig intact gebleven. Denk aan de toren én het koor. Was het ruim 100 jaar geleden toch totale nieuwbouw geworden, dan restte ons nu niet meer dan enkele vergeelde foto’s…

In het jaar 2012 is het precies honderd jaar geleden dat de Dorpskerk is vergroot. We schenken daar ruimschoots aandacht aan, door vijf artikelen te schrijven voor het Historisch Tijdschrift van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’.

Open Monumentendag 2012 staat ook helemaal in het teken van ‘het jubileum’. Het tijdschrift wordt op die dag gepresenteerd en in de kerk is van alles te zien wat met de uitbreiding van 1912 te maken heeft.

De vijf artikelen hieronder behandelen de vergroting van de kerk in 1912, maar gaan ook over aannemer en opzichter Jochem Rietman, over dominee Pieter Zandt, over de kostersfamilie Felix en over de afgebrande bakkerij die ruimte schiep voor de uitbreiding.

Het complete verhaal over de vergroting van de Dorpskerk is nogal uitgebreid. Toch willen we het in z’n geheel aan u presenteren. Neem er maar eens goed de tijd voor. Let wel, het is tien jaar geleden geschreven maar voor plaatsing op deze website op enkele punten wat aangepast. In de fotogalerij bovenaan deze pagina ziet u drie schetsontwerpen van Rijksarchitect Adolph Mulder, die we pas na 2012 hebben gevonden. In het complete verhaal wordt u de rol van Mulder wel duidelijk. 

Onderstaande vijf artikelen werden eerder opgenomen in het jubileumnummer van het Historisch Tijdschrift van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’, jaargang 37, nr. 2, juli 2012.